Login
Close
Inloggen

WKA en Certificeringen

De uitzendbranche en werving-en-selectiewereld kennen diverse certificeringen, regelingen en instanties, die moeten garanderen dat een aangesloten/gecertificeerd bedrijf zich uitzendorganisatie, detacheringsbureau, werving-en-selectiebureau of payroll-onderneming mag noemen en dat dit bedrijf zich houdt aan de wet- en regelgeving.
Solide Intermediair is SNA-gecertificeerd, aangesloten bij de NBBU en voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving:
Actuele WKA gegevens downloaden? Bezoek onze Download pagina!

SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk wordt door de Stichting Normering Arbeid toegekend aan bedrijven in de uitzendsector en aannemers van werk. Het is ontwikkeld om de risico’s van de inleners en opdrachtgevers te beperken, met name ten aanzien van aansprakelijkheid als de uitlener of (onder)aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden (tweemaal per jaar) o.a. gecontroleerd op de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, betaling van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag, identiteitscontrole en het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes.

NBBU

De NBBU is de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, payroll-bedrijven, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de (flexibele) arbeidsmarkt. Er zijn ruim 1.200 professionele intermediairs bij aangesloten. NBBU-leden moeten betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn, die de wet- en regelgeving in acht nemen. Bezit van het SNA-keurmerk is een voorwaarde om lid te mogen worden.

WKA-de Wet Keten Aansprakelijkheid

De Belastingdienst zegt over de WKA: ‘De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

Om het risico van aansprakelijkheid te beperken, kan de onderaannemer een geblokkeerde rekening (g-rekening) openen. De aannemer stort op deze g-rekening bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die de onderaannemer in verband met het werk moet afdragen. Uiteraard beschikt Solide Intermediair ook over een g-rekening.

Wij staan voor je klaar

Eigenaar Solide Intermediair 036-8413791 Team Solide Intermediair Almere. Uitzendbureau Almere, Detacheringsbureau Almere, Werving en Selectiebureau Almere. Consultancy Uitzendbureau. Personeelsbeheer. Wij staan voor je klaar! Advisering Flexibele schil.
Maikel Dijkhuis

Eigenaar
Almere

Team Solide Intermediair Almere. Uitzendbureau Almere, Detacheringsbureau Almere, Werving en Selectiebureau Almere. Wij staan voor je klaar! Advisering Flexibele schil. 036-8413791
Jennifer Dijkhuis

Eigenaresse
Almere

Intercedent Solide Intermediair Almere 036-8413791  Dennis Lücken vacatures Almere Uitzendbureau Almere Uitzendbureau Lelystad
Dennis Lücken

Intercedent
Almere

Intercedent Solide Intermediair Almere 036-8413791 Wordt jij onze collega? vacatures Almere Uitzendbureau Almere Uitzendbureau Lelystad vacatures Lelystad
Jouw naam

Wordt jij onze nieuwe collega? Contacteer ons!

Copyright © 2024 Solide Intermediair   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Downloads   |  Privacy
Solide Intermediair gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close