WET DBA VERVANGT VAR

BENT U OF WERKT U MET ZZP-ER(S)!?
DBA vervangt VAR!
De VAR gaat ten onder aan het eigen succes….

De nieuwe Wet ‘DBA’ gaat vanaf 1 mei 2016 de ‘VAR’ vervangen

Het doel van de Wet ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie’ is het voorkomen van ‘schijnzelfstandigheid’. En dus het mislopen van loonheffingen en werknemersverzekeringspremies door de belastingdienst.

In plaats van de ‘VAR’ komen er modelovereenkomsten die door de belastingdienst vóóraf zijn goedgekeurd. Als opdrachtgevers én ZZP-ers in de praktijk óók conform de modelovereenkomsten werken, hebben zij de gewenste zekerheid over de loonheffingen vooraf voor een periode van 5 jaar. Toch zijn niet alle modelovereenkomsten van toepassing op elke situatie en voldoen veel ZZP’ers niet aan de eis die aan hen gesteld worden in de nieuwe modelovereenkomsten.

Huurt uw bedrijf ZZP-ERS in?

 Dan zijn dit de punten waar u o.a. vanaf nu extra rekening mee moet houden:

  • Een ZZP-er is volledig onafhankelijk en vrij in het indelen van werkzaamheden en werkwijze -er is geen werkgeversgezag tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Een ZZP-er moet herkenbaar zijn eigen bedrijf vertegenwoordigen -mag dus geen bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen van zijn opdrachtgever en ook niet in een bedrijfswagen van zijn opdrachtgever rijden.
  • Een ZZP-er mag alleen gebruik maken van zijn eigen gereedschappen, vervoersmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Een ZZP-er is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van al het benodigde materieel/materiaal voor het werk (bijvoorbeeld: verf, zand, stenen en allerlei andere bouwmaterialen, maar ook eigen apparatuur).
  • Een ZZP-er moet functioneren als een onderaannemer en krijgt alleen het werk aangeleverd door de opdrachtgever.
  • Een ZPP-er is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat. Als de opdracht niet goed is uitgevoerd is het risico voor de ZZP-er. De ZZP-er is verplicht het te herstellen en kan hier geen factuur voor in rekening brengen.
  • Een ZZP-er mag anderen inschakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden of het werk volledig door derden laten uitvoeren.

De Risico’s: voorkom Naheffingen en boetes

Werkt u beiden als opdrachtgever en ZZP-er, niet middels een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst!? Dan loopt u het risico dat de belastingdienst de samenwerking aanmerkt als schijnzelfstandigheid / fictieve dienstbetrekking met alle arbeidsrechtelijke risico’s van dien.

De belastingdienst kan u dus forse naheffingen opleggen en achteraf de gemiste loonbelastingen en sociale afdrachten innen. De belastingdienst ziet het overeengekomen uurtarief als bruto-uurloon, exclusief vakantiegeld en eventuele loonbelastingen en werknemersverzekeringen.

De belastingdienst is daarnaast bevoegd om naast de eerder genoemde naheffingsaanslag, een boete op te leggen wegens het doen van een incorrecte aangifte. Dit kan dus oplopen tot een aanzienlijk forse naheffing!

Wet DBA vervangt VAR