Werkvoorbereider/ Civieltechnisch Ontwerper

Functie omschrijving Werkvoorbereider/ Civieltechnisch Ontwerper

Afdeling ECP
Een van de afdelingen binnen de gemeente Zwolle is de afdeling Projecten. Deze afdeling richt zich op de realisatie van (ruimtelijke) projecten binnen de gemeente Zwolle en in de regio. Dit vereist projectmatig werken waarbij afstemming, samenwerking en vanuit de context denken belangrijke elementen zijn. Een onderdeel van de realisatie in het projectmatig werken is de werkvoorbereiding. Binnen de gemeente Zwolle vertaalt het team werkvoorbereiders het ruimtelijke plan van de stedenbouwkundig ontwerper in een technisch maakbaar plan en stelt hiervoor een `uitvoerings`contract op dat wordt aanbesteed. Binnen het team werkvoorbereiding zijn de taken hiervan verdeeld. Voor een aantal taken zoeken we een geschikte kandidaat.

De kandidaat zal binnen projecten de volgende rollen op zich nemen:

De rol van tekenaar:
In de rol van tekenaar worden bepaalde ontwerpen en situaties verder uitgewerkt en gedetaileerd. De tekenaar legt situaties vast op tekening-bestekstekeningen, verzorgt maatvoering, tekent bebordingsplannen uit, omleidingroutes enz enz. De rol van tekenaar is minder complex dan die van technisch ontwerper en vraagt om goede toolkennis en om een zeker basisniveau voor wat betreft vakkennis.

De rol van technisch ontwerper:
Het maken van een technische ontwerp vraagt veel afstemming. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt technisch vertaald. De technisch ontwerper integreert alle ruimtelijke aspecten. Denk hierbij aan ondergrondse infra (kabels, leidingen, riolering enz), bovengrondse infra, VRI´s, OV, straatmeubilair, groen, bereikbaarheid enz enz. In deze rol wordt veel samengewerkt met de diverse adviseurs binnen EC en de stedenbouwkundig ontwerper. De rol van technische ontwerper vraagt om veel creativiteit, veel inhoudelijke kennis, flexibiliteit, overzicht en inlevingsvermogen.

Binnen kleine projecten zal de kandidaat ook de volgende taken op zich kunnen nemen:
De rol van bestekschrijver- contractopsteller:
De bestekschrijver vertaalt het uitvoeringsontwerp naar een bestek. Een bestek is een contractstuk op basis waarvan een aannemer inschrijft en prijs bepaalt. Voor bestekken hanteren we de RAW systematiek. Het schrijven van een bestek vergt een hoge mate van zorgvuldigheid, bewuste afweging en afstemming bij het opstellen en beschrijven van de posten en bepalen van de hoeveelheden.
Tijdens het aanbestedingsproces verzorgt de werkvoorbereider de nota van inlichting en controleert de inschrijfstaat van de inschrijver op fouten en afwijkingen.
Bij het opstellen van de contracten en bestekken heeft de werkvoorbereider veel afstemming met de contractadviseurs en de directievoerder.

Functie eisen Werkvoorbereider / Civieltechnisch Ontwerper

 • Je hebt een analytisch denkvermogen en bent in staat om technische kennis in de maatschappelijke contex te plaatsen.
 • Je beschikt over vernieuwingskracht en begeeft je buiten je eigen ‘comfort zone’ om experimenten aan tegaan en vindt het leuk om dit te delen en collega’s te motiveren.
 • Verder beschik je over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je kunt goed schakelen en bent daardoor in staat om RAW-bestekken op te stellen maar beheerst ook andere contractvormen of je wilt je hierin ontwikkelen.
 • Genoemde competenties zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld in de motivatiebrief en/of tijdens het gesprek.
 • Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde Civieltechnische HBO Opleiding.
 • Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Werkvoorbereider/Civieltechnisch Ontwerper.

De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden en wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.

Arbeidsvoorwaarden Werkvoorbereider / Civieltechnisch Ontwerper

Periode: 25/9/2017 t/m 25/9/2018
Optie op verlenging: 4 X 3 maanden

Locatie

Zwolle

Contactpersoon

Mevr. M. Puijk

Meer details
Match criteria
Gewenst aantal uren
 • 36 - 40 uur
Werkervaring
 • Medior
 • Senior
Dienstverband
 • Uitzenden
Salaris
 • 3000 - 3500 EUR
 • 3500 - 4000 EUR