Privacyverklaring

Mocht u besluiten uw gegevens naar Solide Intermediair te verzenden, geeft u Solide Intermediair daarmee nadrukkelijk toestemming om uw bescheidene te gebruiken bij het vinden van arbeid of bij het vervullen van uw vacature. Solide Intermediair gaat uiteraard zeer vertrouwelijk om met uw gegevens en ze alleen ter beschikking te stellen aan een derde met als doel arbeid te verweven of een vacature te vervullen.

Disclaimer

De algehele inhoud van deze website zoals pagina’s, teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van Solide Intermediair of haar licentiegevers en is beschermd door Nederlandse wetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solide Intermediair te Almere. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Solide Intermediair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Solide Intermediair behoudt zich het recht toe op elk gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen zonder dat hier voorafgaande mededeling over wordt verricht. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd in opdracht van Solide Intermediair. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving alsmede de algemene voorwaarden welke hier te downloaden zijn.